Öljytietoa

SAE (Society of Automotive Engineers) kertoo öljyn viskositeettiluokan, joka näyttää nelitahtisten moottorien öljyjen virtausta. Viskositeettiluokat kertovat öljyn paksuudesta ja lämpötilan siedosta. Ensimmäinen numero, jota yleensä seuraa W-kirjain, kertoo öljyn virtauksesta matalissa lämpötiloissa, toisin sanoen talvisesta viskositeetistä (Winter). Toinen numero kertoo öljyn kyvystä säilyttää tarvittava paksuus myös korkeissa lämpötiloissa, toisin sanoen kesäisestä viskositeetista. Mitä pienempi talvinen numero on (SAE 0W, 5W, 10W jne), sitä matalimmissa lämpötiloissa öljy muuttuu nestemäiseksi – tämä helpottaa moottorin käynnistystä ja suojaa kylmää moottoria. Mitä suurempi kesäinen numero on (SAE 30, 40, 50 jne), sitä viskoosisempi öljy on 100 asteessa ja sitä paremmin se pystyy suojaamaan moottoria myös äärimmäisissä työolosuhteissa.
Moottoriöljyt, jotka ovat tarkoitettu moottorin voiteluun talviaikaan, on jaoteltu kuuteen luokkaan ja merkitty numeroin ja W-kirjaimella: -0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Kesällä käytettävät moottoriöljyt jaetaan myös kuuteen viskositeettiluokkaan -20, 30, 40, 40, 50, 60.
Moottoriöljyjä, joilla on niin talviset kuin myös kesäiset ominaisuudet, nimitetään ympärivuotisiksi moottoriöljyiksi (esim. 5W/40).

Öljyn laatu:
ACEA (Association des Constructeurs Europeens de l’Automobiles) luokittelee öljyt kolmeen kategoriaan:
А – bensiinimoottorit
В – kevytajoneuvojen dieselmoottorit
Е – raskaan kaluston dieselmoottorit bensiinimoottorit

А1 – polttoainetta säästävä öljy
А2 – laajakäyttöiset standardiöljyt
А3 – öljyt moottoreille, mitä käytetään raskaissa olosuhteissa
А5 – polttoainetta säästävät öljyt moottoreille, mitkä työskentelevät raskaissa olosuhteissa

Kevytajoneuvojen dieselmoottorit:
В1 – polttoainetta säästävä öljy
В2 – pidemmän vaihtovälin öljyt
В3 – öljyt moottoreille, mitä käytetään raskaissa olosuhteissa
В4 – öljyt suoraruiskutusmoottoreille
В5 – polttoainetta säästävät öljyt moottoreille, mitkä työskentelevät todella raskaissa olosuhteissa
raskaan kaluston dieselmoottorit

Е2 – laajakäyttöiset standardiöljyt
Е3 – öljyt, joita käytetään raskaissa olosuhteissa, tai kun vaaditaan Euro I ja Euro II -luokkien öljyjen käyttöä
Е4 – pidemmän vaihtovälin öljyt
Е5 – pidemmän vaihtovälin öljyt moottoreille, mitkä työskentelevät todella raskaissa olosuhteissa

API (American Petroleum Institute) luokittelee moottoriöljyt laadun ja käyttöolosuhteiden mukaan seuraavanlaisesti:
S – bensiinimoottoreille
C – dieselmoottoreille
Toinen kirjain määrää käyttöluokalle esitettyjen vaatimusten tason – mitä kauempana kirjain on aakkosissa, sitä paremman laatuisesta öljystä on kyse.
Alkaen А-sta (kaikista matalin taso) M-kirjaimeen asti (kaikista korkein luokka) bensiinimoottoreille.
I-kirjaimeen asti dieselmoottoreille.
Moottoriöljyt, jotka vastaavat samanaikaisesti niin diesel- kuin bensiinimoottoreiden vaatimuksia ovat yleisöljyjä ja niillä on laatuluokassa kaksi merkintää (esim. SJ/CF, A2/B2).

Moottorivalmistajan suositukset
Jokaisen ajoneuvon huoltokirjassa on moottorivalmistajan suositus siitä, minkä tyyppistä moottoriöljyä ajoneuvossa tulee käyttää. Lisäksi merkitään viskoositeettiluokka, laatuluokka sekä öljynvaihtoväli. Moottorivalmistajan suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Lisäksi:
Paljon ajetun auton moottooriöljyä ei kannata vaihtaa korkealuokkaisempaan öljyyn kuin mitä aikaisemmin on käytetty.
Synteettiset ja puolisynteettiset moottoriöljyt ovat tarkoitettu uusille tai vähän ajatuille autoille; niitä ei kannata käyttää vanhemmissa moottoreissa.
Moottoriöljyjen sekoittaminen on sallittua ainostaan jos öljyn lisääminen on välttämätöntä ja tarvittavaa öljyä ei ole saatavilla.
Lisätakuun käyttämiseksi, jonka antavat korkealuokkaiset öljyt, tulee valita tunnetulta öljyntuottajalta, kuten esimerkiksi Lotokselta.